• 1968. Aust-Agder fylkes pressestipend for å se på dansk kommunalreform.
 • 1971. Foreningen Nordens teaterkritikerstipend for å studere finsk sommerteater.
 • 1972. Statens reise- og studiestipend for å studere svensk og finsk kunst.
 • 1983. NORADs reisestipend for å studere et landsbyprosjekt i Appillapampa, Bolivia.
 • 1985. Norsk Faglitterær Forfatterforenings  prosjektstipend for å skrive boka «Utav reisendes folk».
 • 1988. Statens treårige arbeidsstipend for faglitterære forfattere.
 • 1988. Norsk Faglitterær forfatterforenings første gangs reisestipend for å se på europeisk kunst.
 • 1989. Pressens faglitterære fonds arbeidsstipend for å lage en lærebok i kulturjournalistikk.
 • 1989. Statens reisestipend for å se på europeisk kunst.
 • 1989. Foreningen Nordens kunstkritikerstipend for å se på finsk kunst.
 • 1990. Kristiansand kommunes kunstnerstipend.
 • 1991. Institutt for Journalistikks  reisestipend.
 • 1992. Norsk faglitterær forfatterforenings prosjektstipend for å skrive bøker om Amaldus Nielsen og Olaf Isaachsen.
 • 1992. Norsk faglitterær forfatterforenings annen gangs reisestipend.
 • 1993. Statens treårige stipend for faglitterære forfattere.
 • 1994. Norsk faglitterær forfatterforenings prosjektstipend for å skrive bok om Vilhelm Krag.
 • 1996. Statens reise- og studiestipend for journalister.
 • 1997. Pressens hvilestipend.
 • 1997. Norsk faglitterær forfatterforenings tredje gangs reisestipend.
 • 1997. Statens reise- og studiestipend for kunstkritikere
 • 1999. Norsk faglitterær forfatterforenings prosjektstipend for å skrive bok om Vilhelm Krag.
 • 1999. Statens reise- og studiestipend for faglitterære forfattere.
 • 2002. Statens stipendium for eldre fortjente kunstnere, livsvarig.
 • 2002. Statens reisestipend for faglitterære forfattere.
 • 2003. Norsk faglitterær forfatterforenings fjerde gangs reisestipend.
 • 2005. Norsk faglitterær forfatterforenings honnørstipend.
 • 2006. Norsk faglitterære forfatterforenings prosjektstipend for å skrive bok om Reidar Rudjord.
 • 2007. Norsk faglitterær forfatterforenings reisestipend.
 • 2007. Norsk faglitterær forfatterforenings prosjektstipend for å skrive bok om Ottar Helge Johannessen