Artikler, et utvalg – (32 års virksomhet i Fædrelandsvennen ikke medregnet).

 • 1959. «Risør – Dikken Zwilgmeyers hvite by». (Magasinet for Alle)
 • 1960. ”Sol og kastagnetter–!” På scooterferd gjennom Europa. (Magasinet for Alle)
 • 1960. ”I Dianas gamle by”. På scooterferd gjennom Europa II. (Magasinet for Alle)
 • 1960. ”Lyst og last og fyrverkeri”. På scooterferd gjennom Europa III. (Magasinet for Alle)
 • 1977. «Om kunsten på Sørlandet – og om sørlendinger i kunsten», i Agderbindet av serien «Bygd og by i Norge». (Gyldendal)
 • 1979. «Man lærer av kunsten, ikke av naturen!», om maleren Leonard Rickhard. (Kunst)
 • 1981. «Ørner over goldt landskap», om maleren Kjell Nupen. (Kunst og Kultur)
 • 1982. «Han som laget kongestatuen», om billedhoggeren Nils Aas. (Arena)
 • 1982. «Som et godvær inn i vår kunst», om billedhoggeren Gunnar Torvund. (Arena)
 • 1982. «Stålmannen som mildnet», om billedhoggeren  Arnold Haukeland. (Arena)
 • 1983. 1986 Kunstartiklene i Cappelens 10 binds leksikon. (Cappelen)
 • 1985. «Behersker du kaféen, behersker du byen», om cafékulturen. (St. Hallvard)
 • 1985. ”Om å løse verdens problemer, men ikke sine egne”. Om Ketil Bjørnstads roman ”Det personlige motiv”. (Bokspeilet)
 • 1986. «Else Marie Jakobsen og Kristiansand katedralskole». (Kristiansand katedralskole)
 • 1987. «Jeg anklager», om tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen. (Vi ser på kunst)
 • 1988. «Gabriel Scott og fantelivet». (Sørlandsk Magasin)
 • 1988. «Gunnar Torvund – jærbu og verdensborger». (Hrymfaxe, Danmark)
 • 1989. «En flirt med det eksotiske», anmeldelse av Galleri F15s kunsthåndverkutstilling «Tendenser  88». (Kunsthåndverk)
 • 1989. «Bildet – det tause teater» om grafikeren Ottar Helge Johannessen. (Hrymfaxe)
 • 1989. «Henrik Finne og Sørlandet». (Sørlandsk Magasin)
 • 1990. «Henrik Finnes tresnitt», en biografisk-kunstnerisk gjennomgang av hele hans produksjon. (Kunst og kultur)
 • 1990. «Motstrøms i billedkunsten» om maleren Svein Ellingsen. (Hrymfaxe)
 • 1990. «Jeg blir aldri ferdig med Hellemyra», om grafikeren Reidar Rudjord. (Sørlandsk Magasin)
 • 1990. «Ikke humor i kvinnfolk», om avistegneren Mike Tombs. (Hrymfaxe)
 • 1991. «Makkverk, søppel, vanvittig, en skam!», om installasjonskunst på Bragdøya i Kristiansand. (Hrymfaxe)
 • 1991. «Modernist og folklorist», om tekstilkunstneren Nina Gjestland. (Hrymfaxe)
 • 1991. «Reidar Rudjord. Grafikeren i Norges mest danske landskap». (Hrymfaxe)
 • 1991. «Arbeid først, drikk etterpå!», om finsk kunst. (Hrymfaxe)
 • 1992. «En stridsvogn på en altertavle», om tekstilkunstneren Else Marie Jakobsen. (Hrymfaxe)
 • 1992. «Hans smerte var hans styrke», om billedhoggeren Dagfin Kjølsrud. (Kunst og Kultur)
 • 1992. «Finnes det en blå ku på Lista», om installasjonsprosjektet DRIFT. (Hrymfaxe)
 • 1992. «Det kom ingen blå ku til Lista», om installasjonsprosjektet DRIFT. (Sørlandsk Magasin)
 • 1993. «Han søkte smerten», om billedhoggeren Dagfin Kjølsrud. (Hrymfaxe)
 • 1993. «En tresnittets mester», om Henrik Finne. (Hrymfaxe)
 • 1993. «Twenty Years Search for the Perfect Textbook», om Egil Børre Johnsen. (The Norseman, Nordmanns-Forbundet)
 • 1994. «Fem fra Norge», katalog til norsk utstilling i Bratislava, Slovakia
 • 1994. «Viggo den ekte maler», katalog Viggo Aadnevik. (Christianssands kunstforening)
 • 1994. «Kunsten på høgskolen», katalog for Reidar Wenneslands samling av amerikansk beatkunst. (Agder distriktshøyskole)
 • 1994. «DRIFT – 94», katalog til internasjonal installasjonsutstilling på Lista fyr. (Galleri Lista Fyr).
 • 1994: «Med en fisk rundt sitt hode», om «DRIFT – 94» på Lista fyr. (Hrymfaxe)
 • 1994. «Kunstnerne installerer seg på Lista fyr», om «DRIFT – 94» på Lista fyr. (Vi ser på kunst)
 • 1995. «Eventyrskikkelsen  Alfredo», fire artikler om maleren Alfredo Emilio Andersen i Brasil. (Vi ser på kunst.)
 • 1995. «Indre og ytre landskaper», katalog grafikeren Jan Kolstad. (Skogbruksmuseet, Elverum).
 • 1995. «La ikke intellektet styre alt», om den norske performance-kunstneren Kurt Johannessen. (Hrymfaxe)
 • 1995. «BUNKERS -95», katalog til internasjonal installasjonsprosjekt, Lista fyr. (Galleri Lista Fyr)
 • 1995. «Englene har inntatt Listas bunkers», om det internasjonale installasjonsprosjektet «BUNKERS -95». (Hrymfaxe)
 • 1996. «Vi ser for lite til hverandre», katalog. (Den Gyldne, Charlottenlund, København)
 • 1996. «Kulturprisen – til hygge og maktbruk». Kulturårboka ’96. (Norsk kulturråd/Det norske samlaget)
 • 1997. «Thomas Fearnley og Sørlandet». (Aust Agder-arv)
 • 1998. ”En surrealist fra Brunkeberg, katalog Bente Marie Friestad. (Bomuldsfabriken, Arendal).
 • 2000. ”Stål og sylindre”, tråder og tepper”, om tekstilkunstneren Kjell Mardon Gunvaldsen. (Hrymfaxe)
 • 2001. ”Olaf Isaachsen”. (Norsk biografisk leksikon)
 • 2001. ” Vilhelm Krag”. (Norsk biografisk leksikon).
 • 2002. ”Vilhelm Krag – Sørlandets Ikaros”. (Risørmagasinet)
 • 2003. ”Else Marie den folkekjære”. (Christianssands  kunstforening)
 • 2004. ”Leonard Rickhard – mellom idyll og dekonstruksjon”. (Hrymfaxe)
 • 2004. ”Med Bjarne på Marivold”, festskrift til Bjarne Berg, (Grimstad bymuseum)
 • 2004. ”Vilhelm Krag og byen med de grønne gater”. (Estetikkutvalget i Kristiansand)
 • 2004. ”Thore Heramb – maleren som gjør deg glad”. (Hrymfaxe)
 • 2005. ”Wiggo hjemstavnsmaler”, om maleren Wiggo Aadnevik. (Hrymfaxe)
 • 2005. ”Christian Krohgs 13 somre på Sørlandet”. (Risørmagasinet)
 • 2005. ”50 år siden de virkelige båtfantene gikk i land”. (Risørmagasinet)
 • 2007. «Hun vever – altså er hun». Katalog veversken Nina Gjestland. (Agder kunstnersenter)
 • 2007. «Håkon Grønlien – en minneutstilling». Katalog Håkon Grønlien. (Myren grafikk/Agder kunstnersenter)
 • 2007. «Udhëtimi jonë në Shqipëri». (Revistë Zuzuku, Ulcinj, Montenegro)
 • 2008. «Fotklutenes skjønne gjenoppstandelse». (soft – tidligere Tekstilkunst)
 • 2010. «Min far Emanuel». (Risørmagasinet)
 • 2012. «Kjærlig, men usentimentalt». Katalog, Tom Lid. (Lillesand kunstforening)
 • 2013. «Sigmund Solm – krigsmaleren». Katalog. (Stiftelsen Arkivet, Kristiansand).
 • 2013. «Vilhelm Krag og billedkunsten». (Årsskrift Christianssands Byselskab).u
 • 2014. «Makkverk! Søppel! Vanvittig! En skam!» (Kunst i offentlig rom. Kristiansand kunsthall).
 • 2015. Vilhelm Krag og Havbugta. (Søgne historielags årsskrift).
 • 2016. «Sigmund Solm – Svolværs ukjente krigsmaler». (Nord-Norsk Magasin).
 • 2016. «Blomster er en ting – kunst noe annet». Om Edvard Vigebo. (Årsskrift Christianssands Byselskab).
 • 2017. «Jens Bjørneboe som maler». (Årsskrift Christianssands Byselskab).